Odranec

Běhej s mapou

Běhej s mapou - Odranec
Další díl seriálu Běhej s mapou
10. 06. 2020Na začátku července se seriál závodů Běhej s mapou přesune na Vysočinu, kde na vás čekají krásné lesy a zapeklité tratě. Tak si udělejte čas a zúčastněte se, přihlášky už běží!


Datum: sobota 04. 07. 2020

Centrum: Odranec, výletiště za kulturním domem (49.6135431N, 16.1380350E)

Příjezd a parkování: parkování v těsné blízkosti centra

Prostor závodu: les jihozápadně od obce Odranec

Mapa: Bršlice, 1:15 000, pro kratší kategorie 1:10 000, revize 2020 Petr Mareček; ISOM 2017; laserový tisk; v případě špatného počasí budou na startu k dispozici mapníky; ekv. 5 m, formát A4

Popisy kontrol: pouze na mapě ve formě piktogramů.

Terén: krásné Vysočinské lesy, minimálně zasaženy kůrovcovou kalamitou. Středně hustá síť cest.

Ukázka mapy 1Ukázka mapy 2

Organizace startu, přihlášek a limit počtu účastníků: Dle aktuálních vládních nařízení proběhne akce pouze v jedné vlně, která začíná v 10:00 s limitem 480 účastníků. V případě naplnění, bude otevřena další vlna. Pokud tomu tak bude, nezdržujte se prosím v centru závodů déle než je nutné, neshlukujte se a dodržujte aktuálně platná vládní nařízení.

Start: intervalový, dodržujte odstup 2 m a vyznačené koridory, neshlukujte se při čekání na svůj start

Prezentace: není, veškeré dotazy je třeba řešit předem on-line, dohlášky ani změny na místě možné nebudou, změna účastníka v rámci kategorie možná je − uvede tuto skutečnost na startu a při vyčítání, viz. výše

Přihlášky: již spušteny v IS ORIS

Změny kategorie či odhlášky po termínu přihlášek: Pouze na e-mailu prihlasky@behejsmapou.cz.


Vklady:

Dobrovolné - každý účastník může a nemusí přispět dle vlastního uvážení. Před i po závodě. Dobrovolný příspěvek lze zaslat na účet 2101540486 / 2010 nebo do pokladničky v centru. Po zaplacení nutných nákladů (tisk map, materiál atp.) budou všechny prostředky zaslány Nadaci Ivana Dejmala na projekt Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku, protože bez stromů a lesů orientační běžci nebudou mít kde běhat.


Mytí: nebude k dispozici

Šatny: nebudou k dispozici, WC bude zajištěno

Občerstvení: uvidíme


Hlavní funkcionáři:

Ředitel závoduŠimon Mareček
Hlavní rozhodčíPetr Mareček
Stavitel tratíŠimon Mareček


Upozornění: Závodí se na vlastní nebezpečí. Vezměte v úvahu aktuální situaci a zvažte účast, pokud patříte do skupiny rizikových osob. Prosíme, neúčastněte se akce, pokud jste nachlazení, nemocní či máte jiné příznaky nemoci. Buďte ohleduplní k ostatním. Dodržujte veškerá aktuální nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a tam, kde nelze udržet rozestup 2 m. Udržujte rozestupy alespoň 2 metry, neshlukujte se s osobami, se kterými nesdílíte domácnost, nevystavujte riziku pořadatele, apod.


Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce, v pokynech pro účastníky a v centru. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlé akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků dne a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.